SPUK er en mindre konsulentvirksomhed, der arbejder for at kvalificere og udvikle de pædagogiske og sociale indsatser overfor udsatte børn og unge.

 

SPUK

SPUK’s opgave i partnerskabsprojektet er, at støtte de fire produktionsskoler i metodeudviklingen. De skal støtte skolerne i at holde fokus på udvikling af nye partnerskaber og bistå med beskrivelse af projekterfaringer og de gode historier. SPUK har endvidere den koordinerende opgave for hele projektet og skal sikre afholdelse af møder, seminarer og øvrige aktiviteter på tværs af skolerne, styregruppe og faglig følgegruppe. SPUK er ansvarlig for gennemførelse af alle projektets faser, og de skal sikre den nødvendige dokumentation til Veluxfonden undervejs i projektet. Sidstnævnte skal ske i tæt samarbejde med evaluatorerne.

SPUK vil i den afsluttende fase skrive en metodebog, som bygger på projektets samlede erfaringer, og som vil bistå produktionsskolerne med formidling af erfaringer til landets øvrige produktionsskoler.

 

Yvette Brennalt

Videnskabelig Ass.

yvette@spuk.dk

tlf. +45 6130 1398

Klaus Goldschmidt
Henriksen
Chefkonsulent
klaus@spuk.dk

tlf. +45 2618 2684

Jon Frederiksen

Studentermedarbejder

jon@spuk.dk

tlf. +45 6061 2139