PROJEKTET

 

Et stort anlagt udviklingsprojekt skal gennem 3 år udvikle nye partnerskaber mellem produktionsskoler, virksomheder og civilsamfund.

 

Projektet bliver gennemført af fire produktionsskoler i Esbjerg, Aarhus, Randers og København i et samarbejde med konsulentfirmaet SPUK.  Projektet skal udvikle nye metoder, der kan lukke huller i uddannelsessystemet i forhold at hjælpe de mest udsatte unge i gang med arbejde eller uddannelse.

 

Erhvervsuddannelserne kan ikke umiddelbart rumme disse unge. Produktionsskolerne kan – men for nogle unge er afstanden mellem produktionsskolens rummelige læringsmiljø og erhvervsuddannelsernes krav uoverskuelig stor. Afstanden kan blive kortere, når produktionsskolen indgår i et tæt samarbejde med virksomheder og civilsamfund.

 

Eksempler på partnerskaber:

  • Et produktionsskole-team med elever og en lærer får deres eget sjak og skurvogn på en byggeplads.

  • Et køkkenteam i en større kantine, hvor eleverne i samarbejde med uddannede kokke, ernæringsassistenter og lærlinge får afprøvet kompetencer og drømme indenfor faget.

  • Partnerskab med en boligforening, helhedsplan eller områdeløft, hvor produktionen står for ekstraordinære anlægsopgaver, f.eks. en legeplads eller en skateboardbane.

  • Partnerskaber inden for daginstitution, skole – eller ældreomsorgsområde.

 

Arbejdsforholdene i partnerskabsprojektet tilpasses virksomhederne. Eleverne møder samme tid som personale, og de holder pauser sammen. Således tilpasses arbejdspladskrav i takt med den enkelte elevs kompetenceudvikling. Det betyder, at eleverne vil lære om arbejdspladskultur, disciplin, kommunikation og samarbejde – og stadig have et sikkerhedsnet i form af produktionsskolelæreren og den øvrige elevgruppe. Samtidig kan de unge opbygge et bredt net af kontakter til lokale firmaer, arbejdspladser, frivillige organisationer m.m.

 

Mange af de unge, der ikke er klar til at gennemføre en krævende ungdomsuddannelse, har brug for at blive modnet og få erfaringer med at arbejde. Hvis de skal tro på, at de kan klare en uddannelse, skal de opleve respekt fra det omgivende samfund og mærke, at deres indsats gør en forskel for andre. Et tættere samarbejde i partnerskaber vil med andre ord give de unge nye trædesten på deres vej mod en ungdomsuddannelse eller et job. Med partnerskabsprojektet vil eventuelle udfordringer undervejs blive løst i fælleskab mellem den unge, virksomheden og produktionsskolelæren. Læreren vil til enhver tid stå til rådighed som supervisor, kulturbærer og konfliktknuser.

 

 

Evaluering

Partnerskabsprojektet evalueres af Lektor Line Lerche Mørck og adjunkt Christian Christrup Kjeldsen, begge ansatte på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) og Århus Universitet (AU).

 

Projektets fonference, 'Unge i Partnerskaber' (læs invitation her) og i bogen, 'Unge i Partnerskaber - veje ud i virkeligheden' (læs uddrag her).

 

 

Bevilling

Projektet gennemføres i perioden marts 2014 til december 2016 og er blevet muligt på baggrund af en bevilling fra Velux Fonden på 9.997.148 kroner.

 

 

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN er almennyttige fonde stiftet af Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag.

I 2013 uddelte VILLUM FONDEN 942 mio. kr. og VELUX FONDEN 220 mio. kr. til almennyttige formål.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerskabsprojektets faglige følgegruppe

 

Jimmie Gade Nielsen

   Fondsrådsmedlem i Velux Fonden

 

Claus Rosenkrands Olsen

    Chefkonsulent i Dansk Erhverv

 

Morten Smidstrup

    Konsulent i LO                                 

 

Jan Bauditz

   Chefkonsulent i Kommunernes Landsforening                   

 

Tage Andersen

    Administrerende direktør i Tradium, Randers                                        

 

Verner Ljung

    Konsulent i Produktionsskoleforeningen                                            

 

Søren Langager

    Lektor på Aarhus Universitet                                       

 

Annette Rasmussen

    Lektor på Aalborg Universitet                             

 

Kim Kabat

    Selvstændig konsulent                                                 

 

Henrik Bruun

    Forstander for Esbjerg Forberedende Erhvervsskole

 

Claus Bentsen

    Forstander for Århus Produktionsskole                                        

 

Bent Raun

    Forstander for Randers Produktionshøjskole

 

Sisse Carelse

    Forstanderinde for Den Økologiske Produktionsskole, København

 

Klaus Goldschmidt Henriksen

    Chefkonsulent i SPUK