Torsdag d. 28. april blev afslutningskonferencen for Unge i Partnerskaber afholdt i Vingstedcentret ved Vejle. På programmet var Jean Lave, professor emeritus i pædagogik og socialantropologi ved University of California, Berkeley, Californien.

 

Jean Lave spiller en vigtig rolle som forsker og teoretiker indenfor teori om læring. Hun var med til at grundlægge den teoretiske retning indenfor læringsteori, der lægger vægt på vigtigheden af, at læring bør foregå i en kontekst, der mest muligt minder om hverdagens situationer; situeret læring. Dette er også fundamentet for de danske produktionsskoler. I foredraget trak Jean Lave derfor også på sine oplevelser fra et tidligere besøg på Kalundborgegnens Produktionsskole og et aktuelt besøg på Den Økologiske Produktionsskole i København. I dette foredrag fortæller Jean Lave om værdien af situeret læring og om vigtigheden af, at elever kan støtte hinanden i praksisfællesskaber.

 

Jean Lave introduceres af Sisse Carelse, forstanderinde ved Den Økologiske Produktionsskole, København.

 

 

 

 

"Læring i Praksisfællesskaber (Learning in Communities of Practice)",

et foredrag ved Jean Lave,

givet ved afslutningskonferencen for Partnerskabsprojektet, 28. april 2017,

på Vingsted Hotel & Konferencecenter, Vejle, Denmark.

 

Foredraget blev filmet af elever fra Esbjerg Forberedende Erhvervsskole – Produktionsskolen i Esbjerg (EFE).

Engelsk oversættelse og undertekster af Jon Frederiksen, SPUK.

 

 

Foredrag ved Jean Lave